Brrr het is koud buiten deze week. Daarom leren we in de klas over warme kledij, de winter, ijs, sneeuw, dieren in de winter, …..We starten het thema met een winterwandeling op het schooldomein.

We knutselden een muts, sjaal of handschoen.
We moesten hiervoor eerst stukjes knippen of scheuren uit stroken papier. We leerden het verschil tussen kort en lang door onder andere een toren te maken met de grote (ijs)blokken.

Daarnaast leerden we ook ‘echt’ ijs maken.We deden een waarneming rond ijs en sneeuw.We bekeken en voelden aan verschillende ijsblokken. Als we ijsblokken in de klas laten staan worden ze kleiner, dus smelten ze terug door de warmte.

We kleurden ook ijs met verf.