Beste ouder,

Beste,

In functie van de heropstart van de kleuterschool op dinsdag 2 juni 2020 sturen wij u de laatste afspraken en richtlijnen door.

Deze brief is hoofdzakelijk gericht aan de ouders met kind(eren) uit de kleuterschool. (peuter, 1ste , 2de en 3de kleuter)

Voor de andere leerlingen is deze brief uiteraard ook nuttig.

Als schoolteam zijn wij verheugd om ook onze kleuters terug te mogen ontvangen!

Een mooi en hoopgevend moment…

Met vriendelijke groet,

Stefaan Carpentier
Directie

Basisschool De Boomgaard