Het thema: ” Ik voel me een beetje ziek” hebben sommige vriendjes in mijn klas iets te letterlijk genomen, jammer genoeg. Het positieve is, als ze terug in de klas zijn, kunnen ze veel vertellen over het thema.

Onze klaspop Juul was ook ziek. Gelukkig hebben de vriendjes hem goed verzorgd en is hij genezen.

Dinsdag hebben we ook een bezoek gehad van een ziekenwagen. De vriendjes mochten op de draagberrie liggen, maar de meeste waren wat bang om er op te liggen. Gelukkig toonde meester Stijn het voorbeeld en volgden enkele vriendjes. De ambulanciers  toonden ook materiaal die ze gebruiken en enkele kleuters benoemden de stethoscoop.

We hebben ook de begrippen ‘veel’ en ‘weinig’ aangeleerd, over de lichaamsdelen geleerd, gesprekken gevoerd over ziek zijn, een versje aangeleerd en nog zo veel meer.

Volgende week gaan we verder met het thema:” Ik voel me al veel beter.”

Met vriendelijke groet

Meester Jos